A efectos do cumprimento co disposto na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal e da súa normativa de desenvolvemento, o Partido Popular& nbsp;informa de que todos os datos de carácter persoal que os nosos usuarios acheguen a http://www.ppcaldas.es, incluída a dirección IP do equipo desde o que accede-, ben sexa a través de calquera rexistro ou subscrición aos servizos do sitio web ben mediante o envío de comentarios ou observacións por correo electrónico, web, formularios, etc., serán incluídos nun ficheiro debidamente inscrito na Axencia Española de Protección de Datos, cuxo titular e responsable é o Partido Popular, e serán tratados coa máxima confidencialidade.

Os datos que se pidan aos usuarios de http://www.ppcaldas.es terán como finalidade prestar os servizos para os que se soliciten, xestionar a administración do sitio web, realizar estudos estatísticos ou enviar a través de calquera canle (correo postal ou electrónico, teléfono fixo ou móbil, SMS, MMS, Internet, etc.) información promocional e noticias de todas as actividades inherentes á acción do Partido Popular, en particular as relacionadas a campañas electorais, candidaturas, convocatorias, accións do partido e os seus líderes, etc

O Partido Popular ha implementado as medidas de seguridade requiridas pola normativa vixente para a protección dos datos de carácter persoal e desenvolveu os requisitos técnicos necesarios para garantir o tratamento confidencial dos datos, evitar a súa perda, alteración e acceso. Con todo, o usuario debe ser consciente de que as medidas de seguridade na internet non son inexpugnables.

O Partido Popular prohibe o uso dos servizos do seu sitio web a menores de 14 anos. Ademais, o Partido Popular aconsella que os menores de idade (de 14 a 18 anos) consulten co seu pai/nai/titor/a antes de proporcionar calquera dato de carácter persoal e informa de que, en ningún caso, solicitaranse datos relativos a outros membros de a súa familia sen o consentimento dos titulares dos mesmos. Se non se facilitan os datos persoais requiridos (ben para o rexistro ou subscrición a calquera tipo de envío ben para a realización de comentarios, etc.) ou non se acepta a presente política de privacidade supón a imposibilidade de recibir os servizos mencionados. O usuario garante que os datos de carácter persoal facilitados a través de http://www.ppcaldas.es son veraces e correctos, reservándose o Partido Popular o dereito para excluír dos servizos do sitio web a todo usuario que facilitase datos falsos, sen prexuízo das demais accións que procedan en Dereito. O Partido Popular é o único destinatario dos datos. Os interesados poderán exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición nos termos legais enviando un escrito acompañado dunha fotocopia de su DNI ou documento identificativo equivalente, a Partido Popular , C/ Génova, 13 – 28004 Madrid, especificando: “Dereitos LOPD – ppcaldas.es”.